နည္းဗ်ဴဟာ ၄ - ဗြီဒီယို


ဘယ္သူမွ ဂရုမျပဳဘူးလား။

လူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔ ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေျပာဆုိပါ။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၈၃၂kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္႐ႈပါ


ကိစၥတခုေၾကာင္႔ လူေတြ ထိခုိက္ခံရၿပီး ေဆြးေႏြးအႀကံေပးတာ မရွိတဲ႔အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီနည္းက အသုံး၀င္ပါတယ္။ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ကို ကိစၥအေၾကာင္း အက်ယ္သိေအာင္ လုပ္တဲ႔ေနရာမွာလည္း အသုံး၀င္ပါတယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက ဥပမာမ်ား အားလုံး

Women’sNet image


  • Women’sNet: ဇာတ္လမ္းေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသုံး ေျပာဆုိၿခင္း

လိင္နဲ႔ လိင္ဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္မႈကို အေျချပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႔ႀကဳံခဲ႔ၾကတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ဒီစီမံကိန္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈက က်န္ရစ္တဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသုံး ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာနဲ႔ ေ၀မွ်ေပးတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ကာတြန္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ား၊ တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင္႔မႈမ်ားကို အသုံးျပဳခြင္႔ေပးၿပီး ကုိယ္တုိင္ ၾကဳံေတြ႔ခံရသူရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ေ၀မွ်ေပးတယ္။
ေနာက္ လူ႔အခြင္႔အေရးအတြက္ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔သူေတြဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတယ္။ 

 

အသုံးျပဳတဲ့ Tools မ်ား - ဗီြဒီယို ကင္မရာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကာတြန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသုံး ဗီဒီယို တည္းၿဖတ္ေရး ေဆာ႔ဖ္၀ဲ၊ Youtube ၊ blip.tv 

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား

Women'sNet ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ


Blank Noise image


  • ဗလာ ဆူညံသံ

အိႏၵိယ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားေပၚမွာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားၿခင္းကို ဆန္႔က်င္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ဒီစီမံကိန္းမွာ လူျမင္ကြင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း အေၾကာင္းကို လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင္႔အတူ ကုိယ္ေတြ႔ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင္႔ ေပါင္းစပ္၍ ေလ႔လာႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဴးသမီးမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ႔အေၾကာင္းေတြကို ‘ဘေလာ႔ဂ္ၿပိဳင္ပြဲ’ လုပ္၊ သူတုိ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရစဥ္က ၀တ္ဆင္ခဲ႔တဲ႔ အ၀တ္အစားမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္ခံရတဲ႔ ေနရာမ်ားရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြပုိ႔ၿပီး သူတုိ႔ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္ခဲ႔ၾကတယ္ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ႔ၾကပါတယ္။ 

 

အသုံးျပဳတဲ့ Tools မ်ား - Blogspot.com, Facebook, Flickr.

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -

ဗလာ ဆူညံသံ ဘေလာ့ဂ္


A Duty to Protect image

 

  • အကာအကြယ္ေပးရမယ္႔ တာ၀န္တရပ္ - D.R.C က ကေလးစစ္သားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ

Ajedi-Ka PES/ကေလးစစ္သား စီမံကိန္းနဲ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား

ဒါက ကေလးစစ္သားမ်ား ကုိယ္ေတြ႔ႀကဳံရတဲ႔ ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကို တင္ျပေပးတဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရုပ္ရွင္ကားကို ဗီဒီယိုနဲ႔ ေထာက္ခံေရး စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ တခုမွာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခုံရုံးက ကြန္ဂိုစစ္တပ္ထဲက ကေလးေတြကုိ စစ္မႈထမ္းရန္ စည္းရုံးသူေတြကုိ စြဲခ်က္တင္ခဲ႔ၾကတယ္။  

 

အသုံးျပဳတဲ့ Tools မ်ား - ဗီြဒီယုိ ကင္မရာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗီြဒီယို တည္းျဖတ္ေရးေဆာ႔ဖ္၀ဲနဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ား

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -

Ajedi-Ka ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ