နည္းဗ်ဴဟာ ၃ - ဗြီဒီယို


ပုံေဖာ္ပါ

သတင္းကို ပုံေဖာ္ပါ။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၈၃၆kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္႐ႈပါ


ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ဟာ ကြဲျပားတဲ့ ဘာသာစကားမ်ားနဲ႔ စာေပမ်ားကို တီထြင္ၾကံဆၿပီး အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ လူေတြရဲ့ စိတ္အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ရာမွာ အသံုးဝင္တယ္။

 

ဗီြဒီယိုမွ ဥပမာအားလုံး

Women & Memory Forum image


  • မိန္းမဆန္ေသာ လွည္႔စားမႈတခုနဲ႔ ေရွးရုိးစဥ္လာကို အသက္သြင္းျခင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ အမွတ္တရ စကားဝိုင္း၊ ကိုင္ရို၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ စကား၀ုိင္း၊ ကိုင္ရုိ၊ အီဂ်စ္
အႏုပညာရွင္ေတြ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက အမ်ိဳးသမီးရႈေထာင္႔က ျပန္ေျပာတဲ႔ အာရပ္ ပုံျပင္ေတြေပၚ အေျခခံၿပီး ကာတြန္းဗီဒီယုိ ဇာတ္လမ္းတုိ ဖန္တီးခဲ႔ၾကတယ္။ ဗီြဒီယိုမွာ တိရိစၦာန္ေတြ၊ အရာ၀တၳဳေတြ သုံးၿပီး စိတ္ကူး ကြန္႔ျမဴးကာ အထိမခံတဲ့ က်ားမ မညီမွ်မႈကို တင္ျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားထားတယ္။  

 

အသုံးျပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား- ကြန္ပ်ဴတာထဲ စကန္ဖတ္ ထည္႔သြင္းထားတဲ့ လက္နဲ႔ ေရးေသာ ပုံေတြ အသက္သြင္းဖုိ႔ Adobe software (Photoshop, After Effects and Premiere) 

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ LINK မ်ား -
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ စကား၀ုိင္း


Samidoun map image 

  • လက္ရွိ ျပႆနာတရပ္ကို ပုံေဖာ္ျခင္း

ဆာမိေဒါင္း၊ လက္ဘႏြန္
၂၀၀၆ အစၥေရး က်ဴးေက်ာ္မႈအတြင္း အက်ိဳးေဆာင္ေတြက လက္ဘႏြန္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို ဗုန္းႀကဲမႈနဲ႔ အပ်က္အစီးျပ ေျမပုံမ်ား ဖန္တီးေရး၊ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ထပ္မံျဖည္႔စြက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီေျမပုံေတြကို နာလန္ထူေရးနဲ႔ အားေပးေထာက္ပံ႔ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသုံးျပဳခဲ႔ၾကတယ္။ 

 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - Adobe Illustrator, Blogspot, Wordpress.

 

ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔ Links မ်ား -
ဆာမီေဒါင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ


Tunisian Advocates map image  

  • အစုိးရေျမပုံကို ဒုကၡေရာက္ေစျခင္း

Nawaat.org နဲ႔တူနီးရွား အက်ိဳးေဆာင္မ်ား
တူနီးရွား အစုိးရက အစုိးရ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ လူေတြဆီက ဗီြဒီယို သက္ေသခံခ်က္ေတြ ၾကည္႔တာကုိ ပိတ္ပစ္ဖုိ႔ ဗီြဒီယုိ၀က္ဆုိဒ္ Youtube နဲ႔ Dailymotion တုိ႔ကို ပိတ္ဆုိ႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါကို အက်ိဳးေဆာင္ေတြက ဂူဂဲလ္ေျမပုံေပါင္းစပ္မႈ (Google Earth Mashup) ထဲ သမၼတအိမ္ေတာ္လုိ တေနရာထဲမွာ လူ႔အခြင္႔အေရး သုံးဖက္ျမင္ ဗီြဒီယုိေျမပုံေတြ လုပ္ၿပီး ေနရာခ်တာနဲ႔ တုံ႔ျပန္ခဲ႔တယ္။ Youtube တုိက္ရုိက္ၾကည္႔ခြင္႔ မရတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာင္ ဒီဗီြဒီယုိကို ၾကည္႔လုိ႔ရေအာင္ လုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ 

 

အသုံးျပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား Google Earth, Google Maps, YouTube.

 

ဆက္ေလ႔လာရန္ Links မ်ား -
Nawaat.org ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ ဗြီဒီယို ေျမပံု