နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ - ဗြီဒီယို


အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖၚပါ

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေဖၚထုတ္ပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၈၀၄kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္ရႈပါ


ဒီနည္းက လူထုဆီက (သုိ႔) တာ၀န္ရွိသူေတြက အေရးယူရန္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတဲ႔၊ ဖုံးကြယ္ထားတဲ႔ အေထာက္အထားေတြကို ထုတ္ေဖာ္မွ်ေ၀ရန္နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အျခားသူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ အသုံး၀င္တယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက နမူနာမ်ား

Exposing torture by police in Egypt video screenshot


  • အီဂ်စ္ရဲမ်ား ႏွိပ္စက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း

အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔ သတင္းေထာက္မ်ား

သတင္းေထာက္ ႏုိဟာအာတက္ဖ္ (Noha Atef) ဟာ စာဖတ္သူေတြ တင္ပုိ႔တဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ား ဗီဒီယုိမ်ားကို သုံးၿပီး အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ ရဲေတြရဲ့ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ TotureInEgypt.net ဆုိတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္တခု ဖန္တီးခဲ႔ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဗီဒီယိုေတြဟာ ရဲေတြကုိယ္တုိင္ ရုိက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိဟာဟာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ ပုိ႔ေပးတဲ႔ တရားမ၀င္ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မႈႏွင္႔ ရဲမ်ား အက်င္႔ပ်က္ လာဘ္စားမႈ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားတယ္။ သူတင္ျပတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေဒသခံမီဒီယာရဲ႕ အာရုံကို ရရွိၿပီးခ်ိန္မွာေတာ႔ ၁၄ႏွစ္ၾကာ မတရား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရတဲ႔ အျပစ္မရွိတဲ႔ လူတေယာက္ ေထာင္က လြတ္လာပါတယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - ၀က္ဆုိဒ္ ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ Drupal (အရင္ကေတာ႔ Blogspot)၊ အမ်ားအားျဖင္႔ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ ရုိက္ယူၿပီး ပုိ႔ေပးခဲ႔တဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ားနဲ႔ ဗီြဒီယိုမ်ား 

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ညွင္းဆဲႏွိုပ္စက္မႈကို ေဖၚျပတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ


Astrubel blog screenshot

ASTRUBEL

  • သမၼတေလယာဥ္ ရွာေဖြျခင္း

တူနီးရွား တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား

တူနီးရွား ဘေလာ႔ဂါမ်ားက သမၼတေလယာဥ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ခရီးစဥ္အတြက္ တုိးခ်ဲ႕ သုံးစြဲေနမႈကို ဖြင္႔ခ်ခဲ႔တဲ႔ ေျမပုံထုတ္ျခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈဟာ ဘေလာ႔ဂါ အာစထရူဘာ (Astrubal) က ေလေၾကာင္း သြားလာမႈ ေျခရာေကာက္တဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားေပၚမွာ တူနီးရွားသမၼတရဲ႕ ေလယာဥ္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေတြ႔ရွိတဲ႔အခါက စတင္ခဲ႔တယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို သုံးၿပီး အာစထရူဘာက ဂူဂဲလ္ကမၻာကို အသုံးၿပဳၿပီး စိတ္ကူး ဖန္တီးခ်က္နဲ႔အတူ ေလယာဥ္ေတြ ေတြ႔ရွိခဲ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔တကြ ျပသဖုိ႔ ေလယာဥ္ပုံမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္တယ္။

ဒီဗီဒီယို္ဟာ YouTube ေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ဘေလာ႔ဂါမ်ားျပသတဲ႔ အေထာက္အထားမ်ားကို အတည္ျပဳဖုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ စုံစမ္းမႈ႔ေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ပင္မမီဒီယာကို တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလြဲသုံးစားလုပ္မႈအေပၚ အာရုံစုိက္မႈ အမ်ားႀကီးရရွိခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခား အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ Youtube နဲ႔ အၿခား ဗီဒီယုိမွ်ေ၀တဲ႔ ကြန္ရက္ DailyMotion ကို တူနီးရွား အစိုးရက ပိတ္ဆုိ႔ခဲ႔တယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - ေလယာဥ္ ရွာေဖြသူမ်ားရဲ႕ (Airliners.net လုိ) ၀က္ဆုိဒ္မ်ား၊ ဂူဂဲလ္ကမၻာ၊ Youtube၊ Flickr

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အသံမ်ားအေၾကာင္း

ေဆာင္းပါး ေရးသားနည္း ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ