နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကို ဘာသာျပန္ရန္

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ႐ုပ္ကားကို စာတမ္းထိုး အျပည့္အစံုနဲ႔ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဟင္ဒီ၊ ႐ုရွား၊ အူရ္ဒူး၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ၊ တ႐ုတ္၊ ယူကရိန္း၊ ဘယ္လရုရွားအျပင္ အာရဗစ္ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ရရွိႏိုင္တယ္။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ၊ စပိန္နဲ႔ အာရပ္ စတဲ့ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ရႏိုင္တယ္။ မိတၱဴပြား ရယူလိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီ အီးေမးလ္ ပို႔ပါ။ အဲဒါေတြဟာ ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ မၾကာမီ ရယူနိုင္လိမ့္မယ္။

သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆိုဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားေပးလိုၿပီး အဲဒီလုပ္ငန္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အခမဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ပါတဲ့ မိတၱဴပြား အထုပ္ေလးေတြနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီေပးႏုိင္တယ္။

႐ုပ္ကားအတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ အားလံုးကို ႐ိုး႐ိုး အြန္လိုင္း ဘာသာျပန္ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္တဲ့ dotsub နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ဒီကဒ္ေလးေတြကို ဘာသာျပန္ဆို လိုတဲ့သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တိုု႔က စာသားနဲ႔ ဒီဇိုင္းဖိုင္ေတြ ေပးပို႔ႏိုင္တယ္။

ပိုမို သိလိုရင္ infoactivism[at]tacticaltech.org ကတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆယ္သြယ္ပါ