အြန္လိုင္းေပၚ ၾကည့္႐ႈရန္

If you don't see the video, click here to get Flash.

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ပါ အရည္အေသြးျမင့္ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ရန္ (MOV, 1.1 GB)

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ဟာ မိနစ္ ၅၀ ၾကာရုုပ္ရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုုံး ဒါမွမဟုုတ္ ၾကည္႔လုုိရာ တပုုိင္းခ်င္းလည္း ၾကည္႔ႏုုိင္ပါတယ္။ “Choose Language” ကိုု ႏွိပ္ၿပီးလည္း ျမန္မာစာတမ္းထုုိး အျပည္႔အစုံနဲ႔ ၾကည္႔ႏုုိင္ပါတယ္။ စာတမ္းထုုိးၾကည့္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိရင္ စာတမ္းထုုိးအကူ စာမ်က္ႏွာကိုု ၾကည္႔ပါ။