ျပသမႈတခု ျပဳလုပ္ရန္

ေအာက္မွာ ပုိစတာ ပုံစံ (Template) တခုနဲ႔ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာေတြကုိ အရည္အေသြးနိမ့္ word document နဲ႔ ရရွိႏုိင္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ျပပြဲနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္၊ ျပပြဲ အစီအစဥ္ကုိ ျမွင့္တင္ ေၾကာ္ျငာဖုိ႔ အဲဒါေတြကုိ ထုတ္ေ၀ၿပီး မိတ္ေဆြေတြကုိ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္တယ္။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္၊ Tactical Tech ရဲ႕ တျခား toolkits ေတြ အပါအ၀င္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိလည္း အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြဆီ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပးပုိ႔ေပးႏုိင္တယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကုိ ႏွစ္သက္တယ္ ဆုိရင္၊ infoactivism[at]tacticaltech.org ကတဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သင္ လုိအပ္ေနတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပးပုိ႔ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ျပပြဲကုိ ျမွင့္တင္ ေၾကာ္ျငာမယ္ ဆုိရင္ -

၁။ နမူနာ ဗြီဒီယုိ ကုိ သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ (သုိ႔) ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ပါ။

၂။ တည္းျဖတ္လုိ႔ ရတဲ့ A4 ပုိစတာ နဲ႔ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ပါ (အရည္အေသြး နိမ့္ၿပီး အရြယ္ အားျဖင့္ ၃၅၀ KB စီ ရွိၾကတယ္)။

၃။ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပေပးတဲ့ powerpoint တင္ဆက္မႈ တခုကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ပါ (zip ဖုိင္ ျဖစ္ၿပီး အရြယ္ အားျဖင့္ ၂.၅ MB ရွိတယ္)။

ျပပြဲကုိ စီစဥ္မယ္ ဆုိရင္ -

ေအာင္ျမင္တဲ့ ျပပြဲတခု စီစဥ္နည္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာေတြကုိ Tactical Tech ရဲ႕ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာ toolkit ထဲမွာ ေလ့လာပါ။

ျပပြဲအေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပပါ -

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကုိ ျပပြဲတခု၊ အလုပ္ရုံ အစည္းအေ၀းရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အေနနဲ႔ (သုိ႔) တျခားနည္းနဲ႔ အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းၾကားပါ။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ နမူနာ ရုပ္ရွင္ကား

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ နမူနာ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ၾကည့္ရႈဖုိ႔ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။