ျပပြဲမ်ား

အဲဒီခ်ိန္ကေတာ႔ Tactical Tech ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ပါပဲ။ ၂၀၀ ထက္မနည္းတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကို ျပၿပီးသြားပါၿပီ။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ လူေတြ ေျပာတဲ႔ ျပပြဲေတြအေၾကာင္း ေျမပုံပဲ ျဖစ္တယ္။ ခင္ဗ်ား နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ သုံးဖူး ျပဖူးရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို (let us know) အသိေပးပါ။