နည္းဗ်ဴဟာ ၄ - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္


ဘယ္သူမွ ဂရုမျပဳဘူးလား

လူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔ ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေျပာဆုိပါ။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 832kb)

We The Women image
HTTP://WWW.N7NUDRIVE.COM/

ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ေခါင္းစဥ္ -
မည္သူ
-
ေနရာ -
၀က္ဆုိဒ္ -
က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
Arerej Kan, စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ နယ္ျခားက ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ား
N7nuDrive - က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္
ေဆာ္ဒီက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ယာဥ္ေမာင္းခြင့္ ပိတ္တဲ႔ ဥပေဒေတြကို အာရုံစုိက္ဖုိ႔ ယူအက္စ္က ေဆာ္ဒီ ပန္းခ်ီဆရာ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုိင္နာ အာရစ္ခန္းက “က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ဆုိတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို ဖန္တီးခဲ႔တယ္။ စီမံကိန္းက အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ “ေမာင္းမလား မေမာင္းဘူးလား” ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကားေစၿပီး စတစ္ကာေတြေပၚမွာ ေရးသားကာ လူျမင္ကြင္းေတြမွာ လုိက္ကပ္ပါတယ္။ အာရစ္က ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူေတြကုိ စတစ္ကာေတြကို ဓာတ္ပုံ ရုိက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၿပီး ဓာတ္ပုံေတြကုိ စီမံကိန္း Flickr ဓာတ္ပုံတြဲနဲ႔အတူ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားပါတယ္။

အလြန္ေ၀းတဲ႔ ေနရာေတြက အမည္မေဖာ္ပဲ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အာရစ္နဲ႔ စီမံကိန္းအတြက္ စတစ္ကာပုိ႔ေပးသူ အမိ်ဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းခြင္႔ပိတ္တဲ႔ ဥပေဒေၾကာင္႔ နစ္နာေနတဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ မရွိသူ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔လာႏုိင္ၾကတယ္။ အာရစ္က ‘လူေတြက စတစ္ကာေတြကို သူတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ Facebook သုိ႔မဟုတ္ Flicker ေပၚမွာ မထားခ်င္ၾကဘူး’ လုိ႔ဆုိတယ္။ “လူေတြက အမည္မေဖာ္ပဲ က်ေတာ့္ဆီ အီးေမးလ္ ပုိ႔ခ်င္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကပဲ စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္လုိက္တယ္။” ဒီစီမံကိန္းဟာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နဲ႔ ယူအက္စ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ အာရုံစုိက္ခံခဲ႔ရတယ္။

‘Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ပါ၀င္သူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယာဥ္ေမာင္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္သူေတြ မ်ားပါတယ္’ ဟု အာရစ္က ေၿပာပါတယ္။ ‘အဖြဲ႔အေနနဲ႔ကေတာ႔ တုိးတက္လုိက္ ဆုတ္ယုတ္လုိက္ ျငင္းခုံ ေျပာဆုိလုိက္ပါပဲ။ အဆုံးသတ္ျဖစ္လာမွာေတြအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိမွာ မဟုတ္လုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လုိခဲ႔တယ္။ ဒီကိစၥဟာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရမယ္႔ ကိစၥျဖစ္ၿပီး က်ေတာ့အထင္ သု႔ိမဟုတ္ က်ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ေနတာက အေျဖမဟုတ္ဘူး။’ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်မွာ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းၿခင္းကို ဆန္႔က်င္တာအေပၚ မွတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားရေပမယ္႔လည္း အာရစ္အျမင္ကေတာ႔ ‘လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဒီလုိ စီမံကိန္းေတြကတဆင္႔ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ ေပးလုိက္တဲ႔အတြက္ မၾကာခင္ ေျပာင္းလဲလာမယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။’

 

အသုံးျပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား -

Facebook, Flickr, Youtube. စတစ္ကာမ်ားကို Flickr မွ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ၿပီး ပုံႏွိပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၀က္ဆုိဒ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကေတာ႔ HTML နဲ႔ JavaScript ကို သုံးခဲ႔ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာ - စီမံကိန္း ပထမလအတြင္းမွာပဲ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စတစ္ကာ ဒီဇုိင္း ၂၅ ခုနဲ႔ အတူ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ႔ၾကတယ္။ ေပးပုိ႔တဲ႔ စတစ္ကာ အမ်ားစုကေတာ႔ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က ျဖစ္ပါတယ္။
အရင္းအျမစ္မ်ား - ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းတဦးက စီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ေဒသတြင္း ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းတခုက စီမံကိန္းအတြက္ စတစ္ကာေပါင္း ၃၀၀၀ ကို အခမဲ႔ လုပ္ေပးခဲ႔တယ္။
ၾကာခ်ိန္ - စီမံကိန္း ဆြဲရန္၊ ၀က္ဒီဇုိင္းအတြက္ သင္တန္းေပးရန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကာခ်ိန္အားလုံးအတြက္ ၇ လ။ စီမံကိန္းစၿပီး ၂ ရက္အၾကာမွာ ပထမဆုံး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူဆီက ဓာတ္ပုံပုိ႔တယ္။

ခက္ခဲမႈအဆင့္ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔အနက္ အဆင့္ ၂

 

ကုန္က်စရိတ္ - ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ (web-hosting နဲ႔ စတစ္ကာ ပုံႏွိပ္ျခင္း)

 

ဆက္ေလ႔လာရန္ Links မ်ား -

နယူးေယာက္ Times ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားခ်က္

စတစ္ကာ ဓာတ္ပုံမ်ား