နည္းဗ်ဴဟာ ၈ - ဗြီဒီယို


တုိက္ရုိက္ အစီရင္ခံပါ

စုေပါင္း ဉာဏ္ပညာကို အသုံးျပဳပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ(pdf ၅၄၀kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္႐ႈပါ


ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဓိကရုဏ္းမ်ားလုိ လူထု အခမ္းအနားမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံၿခင္းနဲ႔ လူအုပ္ႀကီးနဲ႔အတူ ပ်ံက်လုိက္လုပ္တာေတြအတြက္ ဒီနည္းဗ်ဴဟာ အသုံး၀င္ပါတယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက နမူနာမ်ား

Field Reporting the 2008 Mumbai Terror Attacks image


  • ၂၀၀၈ မြန္ဘုိင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း သတင္းပုိ႔ျခင္း

မြန္ဘုိင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ား

တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ မီဒီယာေပၚ မေရာက္ေသးေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေ၀မွ်ရန္ ေဒသခံေတြက မုိဘုိင္းမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားနဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္း ဓာတ္ပုံမ်ား သုံးၿပီး ကုိယ္႔အားကုိယ္ကိုး စီစဥ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒီလုိစဥ္ ဆက္မျပတ္အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက ဒဏ္ရာရသူမ်ားနဲ႔ ေသဆုံးမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ႔ၿပီး ေသြးလွဴဒါန္းမႈမ်ားနဲ႔ အျခားကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - Twitter, Flikr, MySpace, ဘေလာ႔ေရးျခင္းနဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

Flickr ေပၚက ဓါတ္ပံုမ်ား

Twitter သတင္းမ်ား


Reports of violence in Madagascar highlighted on map


  • အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း လူထု သတင္းေပးခ်က္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း

ဖုိကို(Foko) နဲ႔ မဒတ္ဂါစကာ(Madagscar) ႏုိင္ငံသားမ်ား

အစုိးရ လႊဲေၿပာင္းမႈတခုကို ဆန္႔က်င္တဲ႔ ဆႏၵၿပပြဲမ်ားအတြင္း စစ္တပ္နဲ ႔ရဲမ်ားရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို မဒတ္ဂါစကာ ႏုိင္င္ငံသားမ်ားက ဖိုကိုမဒတ္ဂါစကာအဖြဲ႔ဆီ SMS နဲ႔ သတင္းစကားမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို အြန္လုိင္း ေျမပုံတခုလုပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကၿပီး ေဒသခံဘေလာ႔ဂါမ်ားအဖြဲ႔က တိက် မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။ အဲ႔ဒီကာလအတြင္းမွာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ မီဒီယာမ်ားဟာ ၾသဇာေလ်ာ႔နည္းလာေနၿပီး ဖုိကုိရဲ႕ ၀က္ဆုိဒ္က ျပည္သူေတြကို အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တဲ႔ ေနရာေတြကို သတိေပးျခင္းနဲ႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာ မီဒီယာမ်ားက သတင္းေပးျခင္းထက္ ပုိမုိၿပည္႔စုံတဲ႔ ျမင္ကြင္းတခုကို ေပးခဲ႔တယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - InteliSMS, FrontlineSMS, Ushahidi, Twitter, လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား နဲ႔ ဘေလာ႔႔ဂ္ေရးျခင္း

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

FOKO ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ

FOKO နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြျခင္း