နည္းဗ်ဴဟာ ၁ - ဗီြဒီယို


လူေတြကို လႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲေခၚပါ

လူေတြကို ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၇၄ဝkb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္႐ႈရန္


ဒီနည္းက အျဖစ္အပ်က္ တခုအတြက္ လူေတြကို အြန္လုိင္းမွာ လူခ်င္း ေတြ႔ဆုံစုရုံးလာဖုိ႔ ပံ႔ပိုးရာမွာ သင္႔ေတာ္တယ္။

 

ဗီြဒီယိုမွ ဥပမာမ်ား အားလုံး

Video Volunteers photograph

  • ဗီြဒီယို ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားက နယ္ေျမ အခြင္႔အေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္း

အိႏိၵယ ၿပည္တြင္းသတင္းေထာက္ေတြ
ဂူဂ်ာရပ္နယ္က နယ္ေျမအခြင္႔အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကုိယ္တုိင္လုပ္ ဗီြဒီယိုကို အနီးအနားက ရြာ ၂၀ မွာ ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ လူေပါင္း ၇၀၀ ခ်ီတက္ၿပီး ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဆီ နယ္ေျမ မွ်မွ်တတ ခြဲေပးဖုိ႔ တုိင္တန္းခဲ႔ၾကတယ္။  

 

အသုံးျပဳခဲ႔ေသာ Tool မ်ား - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗီြဒီယိုမ်ား၊ တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္ဝဲ၊ YouTube, ျမင္ကြင္းက်ယ္ ျပစက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွာ ျပဖုိ႔နဲ႔ လူထု ကြန္ယက္မ်ားအတြက္္ ဗြီစီဒီ/ဒီဗြီဒီမ်ား။ 

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -
ဗြီဒီယို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား


Pink Chaddi Campaign poster 

  •  ပန္းႏုေရာင္ ခ်ာဒီ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ

အိႏိၵယ အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္က ေရွ႕ေနလုိက္ေျပာသူမ်ား
Facebook နဲ႔ သူတုိ႔ ဘေလာ႔ဂ္ေတြကတဆင္႔ စည္းရုံးၿပီး Pub ေတြမွာ အရက္ေသာက္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ပံ႔ပုိးသူလက္ယာယိမ္း အုပ္စုအဖြဲ႔၀င္ေတြဆီ ပန္းႏုေရာင္ ခ်ာဒီ (ေအာက္ခံေတြ)ပုိ႔ဖုိ႔ အိႏိၵယ အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္က ေရွ႕ေနလုိက္ ေထာက္ခံေပးသူေတြကို ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကတယ္။  

 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - Facebook, ဘေလာ႔ဂ္ပုိ႔စ္မ်ားFlickr၊ ပိုစတာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား

 

ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔ Links မ်ား -
စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး ဘေလာ့ဂ္ -


  • မိတ္မဖြဲ႔ပဲ လူတုိင္းျမင္သာေသာ ပရိုဖိုင္တခု သုံးျခင္း
လက္ဘႏြန္က LGBT အေရး လႈံ႔ေဆာ္သူေတြ
မိန္းမခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူ၊ ေယာက္်ားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူ၊ လိင္တူလိင္ကြဲ ဆက္ဆံသူနဲ႔ လိင္ေျပာင္းသူေတြ (LGBT) ဘက္က ေရွ႕ေန႔လုိက္ေျပာေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ (ဒီေနရာမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင္႔ေၾကာင္႔ နာမည္ မေဖာ္ၿပထား) က ဓာတ္ပုံနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ မပါတဲ႔ Facebook ပရုိဖုိင္ တခု ဖန္တီးခဲ႔တယ္။ ပရုိဖုိင္ကို လက္ဘႏြန္မွာ ေထာက္ခံခ်င္တဲ့ LGBT မိတ္ေဆြ ရွာေဖြေနသူေတြ အလြယ္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး လူေတြကို အဖြဲ႔အစည္း ၀က္ဆုိဒ္ဆီ တုိက္ရုိက္ လမ္းညႊန္ေပးပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ LGBT အဖြဲ႔နဲ႔ လူသိရွင္ၾကား ခ်ိတ္ဆက္လုိ႔ လူေတြရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင္႔နဲ႔ အမည္မေဖာ္လုိမႈကို မထိခုိက္ေစရပါဘူး။

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - Facebook.

 

ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔ Links မ်ား -
Facebook ပရုိဖုိင္တခု ဖန္တီးျခင္း -