ဒီစီမံခ်က္အေၾကာင္း

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ဆုိတာ အခြင္႔အေရးတုိက္ပြဲ အက်ိဳးေဆာင္ေတြကိုု အာရုုံဖမ္းစားဖုိ႔နဲ႔ အေၾကာင္းကိစၥ တခုခုနဲ႔ ဆက္စပ္ေရးမွာ ပင္ကုိအတုိင္း အႏုပညာဆန္တဲ႔ နည္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ သူ႔မွာ ကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္း ျဖစ္ရပ္ေတြကိုု မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ မိနစ္ ၅၀ စာ မွတ္တမ္းကား တခုနဲ႔အတူ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ လႈပ္ရွားစီစဥ္္ႏုိင္မယ္႔ Tool ေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အႀကံေပးခ်က္ေတြ ပါတဲ့ ကဒ္အတြဲ တခုုလည္း ပါပါတယ္။ ဒီရုပ္ရွင္ကေတာ႔ အခုအခ်ိန္မွာ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ကူညီမႈနဲ႔ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၀ထက္မနည္း ျပန္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါ့ျပင္ ၄၅ ႏုုိင္ငံမွာ အႀကိမ္ ၁၀၀ ေလာက္ျပၿပီးပါၿပီ။ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကိုု ၾကည့္ခ်င္ရင္ (သုုိ႔) ေဆြးေႏြးပြဲတခုုမွာ သုုံးခ်င္ရင္ ဆက္သြယ္ပါ။ အေထာက္အကူ ပစၥည္းေတြကုိေတာ့ ဘာသာစကား သုုံးမ်ိဳးနဲ႔ ရႏုုိင္ပါတယ္။ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္မႈ အေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ (သုုိ႔) ကုိယ္တုိင္ ဘာသာျပန္ခ်င္ရင္ ဒီေနရာမွာ ဖတ္ပါ။ ဒီရုုပ္ရွင္ကို ႏုိင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္မွာ အႀကိမ္ ၂၀၀ ေလာက္ျပၿပီးပါၿပီ။ ဘီဘီစီရဲ႕ ကလစ္ ပရုုိဂရမ္က “အုိင္ဒီယာေတြ ဘယ္လုုိ စုေဆာင္းသင္႔တယ္ ဆုိတာေျပာတဲ့ အေကာင္းဆုံး လက္စြဲစာအုပ္” လုိ႔ေခၚၿပီး the Ecologist မဂၢဇင္းကေတာ႔ “ၾကည္႔ကိုု ၾကည္႔ရမယ့္ မွတ္တမ္း” လုိ႔ဆုိတယ္။ Infochange India ကေတာ့ “ပုံရိပ္ကမၻာသစ္ထဲက အဆင္စုံ အစုုအဖြဲ႔” လုိ႔ နာမည္တပ္ပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္မွာ ျမန္မာ၊ လက္ဘႏြန္၊ အိႏိၵယ၊ တူနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ကင္ညာ၊ အင္ဒိုုနီးရွား၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ယူေက အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ၂၄ ခုက တုုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္သူမ်ားရဲ႕ အျမင္စုံ သတင္း အခ်က္အလက္ - လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ရပ္ ၃၅ ခုု ပါ၀င္တယ္။

  • တရားမ၀င္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ အက်ဥ္းသားေတြကိုု လႊတ္ေပးေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ ႏုုိဟာအာတက္ဖ္ရဲ႕ ဘေလာ႔ဂ္၊ TotureinEgypt.net။
  • ေဒးလ္ေကာင္မြန္႔ ေျပာတာကေတာ႔ ယူက်ဳ၊ ကာရာအုုိေက ဗီြဒီယိုေတြ သုံးလုိ႔ ကေမၻာဒီးယားက လိင္လုပ္သမေတြရဲ႕ အခြင္႔အေရးေတြကို သတိထားမိေစပါတယ္။
  • ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ မာဒါဂစကာက အၾကမ္းဖက္ ျပႆနာေတြအတြင္း FrontlineSMS အသုံးျပဳၿပီး ႏုုိင္ငံသားေတြကို သတင္းပုုိ႔ခဲ႔တဲ့ အေၾကာင္းကိုု ေဆာ႔ဖ္၀ဲေရးသူ ကင္ဘန္႔က ေဆြးေႏြးပါတယ္။

တူညီတဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြကိုု အလုုပ္မွာ ဘယ္လို အက်ိဴးထူးေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္ ဆုုိတာ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားတဲ႔ ျပႆနာေလ့လာမႈေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါတဲ့ ဗီဒီယို ဥပမာေတြနဲ႔ ဒီကဒ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ထားတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကိုု ကုိင္ေနတဲ႔ တန္ရာေနာ႔ေလက - “ဒီျဖစ္ရပ္ေတြက အျခားလူေတြကိုု လႈပ္ရွားတက္ၾကြေစမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုနဲ႔ ကဒ္ေတြက အလြယ္မရႏုုိင္တဲ႔ ေနာက္ခံ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကိုု အတြင္းက်က် ပံ႔႔ပိုးေပးပါတယ္။ လူေတြကလဲ သူတုိ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ကုုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ဘယ္ပစၥည္းေတြကို သုံးတယ္၊ ဘာအရည္အခ်င္းေတြ လုိတယ္၊ ေဒသခံေတြ ပါ၀င္မႈေတြက ဘာဆုုိတာနဲ႔ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ႔တယ္ ဆုိတာ အတိအက် ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြ အားလုုံး ဒီ့ျပင္လူေတြ သူတုုိ႔ အုိင္ဒီယာေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ဖုိ႔ သုံးႏုိင္ပါတယ္” လုိ႔ဆုိပါတယ္။