စာတန္းထိုး အေထာက္အပံ့

ဒီ၀က္ဆုိဒ္ေပၚကမွာ

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင္႔ကို အသုံးျပဳထားတယ္။ ဒီက ေဒါင္းလုဒ္ ရယူပါ။

ဒီ၀က္ဆုိဒ္ေပၚက ရုုပ္ရွင္ ၾကည့္ဖုိ႔ ကုိယ့္ Browser နဲ႔ Flash Player ကို ဗားရွင္း ၁၀ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးထြက္ ဗားရွင္းနဲ႔ မြမ္းမံထားဖုုိ႔ အႀကံေပးလုိပါတယ္။ ဒီမွာ ေဒါင္းလုဒ္ယူပါ။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ဗီြဒီယိုေတြကိုု စာတမ္းထုိးျဖင္႔ ၾကည့္ဖုိ႔ player ေအာက္နားက ဘာသာစကားေရြးတဲ႔ စာရင္းကိုု ရွာၾကည္႔ပါ။ လုိခ်င္တဲ႔ ဘာသာစကား ရွိၿပီးသားဆုိရင္ စာရင္းကေန ေရြးၿပီး အဲဒီ ဗီြဒီယိုကို စာတမ္းထုိးနဲ႔ ၾကည့္ႏုုိင္ပါၿပီ။

ၾကည္႔ရန္ အခက္အခဲမ်ား

တကယ္လုိ႔ ကုိယ့္ကြန္ပ်ဴတာမွာ ကုိယ္ေရြးတ႔ဲ စာတမ္းထိုုး ဘာသာစကားရဲ႕ ေဖာင့္ ထည္႔မထားရင္ ဒီစာတမ္းထုိးကို ျမင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ - ဟင္ဒီဘာသာကိုု ေရြးၿပီးမွ ကုိယ့္မွာ ဟင္ဒီဖြန္႔ မရွိရင္ ေလးေထာင္႔တုုံးေလးေတြပဲ ျမင္ေနရမွာ။ ဘာသာစကားနဲ႔ဆုိင္တဲ႔ ေဖာင္႔သြင္းခ်င္တယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ Google မွာ ရွာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲၿပီး ထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဖာင့္ေတြ သြင္းလုိက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အဲဒီ ဘာသာစာတမ္းထုိးနဲ႔ ရုုပ္ရွင္ၾကည့္လုိ႔ ရႏုုိင္ပါၿပီ။ လုိတဲ့ ေဖာင္႔လည္း သြင္းၿပီးၿပီ၊ ၾကည့္ဖုိ႔ ခက္ေနေသးတယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ ကၽေနာ္တုိ႔ဆီ အီးေမးလ္ (infoactivism[at]tacticaltech.org) ပုိ႔ၿပီး ကုိယ္သုံးေနတဲ႔ Browser နဲ႔ ဘယ္ဗားရွင္းလဲ ဆုိတာ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။


ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ိဳး စာတမ္းထုိးပါတဲ႔ နည္း ၁၀ ခ်က္။

တကယ္လုိ႔ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကိုု ဒီဗီြဒီေပၚ ရွိၿပီးသား ဘာသာစကား မဟုတ္တဲ့ တျခားဘာသာနဲ႔ ျပခ်င္ရင္ -

၁။ ဆီေလ်ာ္တဲ႔ စာတမ္းထုိးကိုု ‘Translate and Transcribe’ ေအာက္က .SRT ဖုိင္ကို ဒီမွာ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ပါ။

၂။ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္အတြက္ MP4 ဗားရွင္းကို ဒီမွာေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ပါ။

၃။ VLC လုိအခမဲ႔ Player ေတြကို သုုံးပါ။ ဒီပရုုိဂရမ္ကို ဒီမွာ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ ဖတ္ႏုုိင္ပါတယ္။

၄။ MP4 ဖုိင္ကို ဒီ Player ထဲမွာ ဖြင္႔ၿပီး “load with subtitles file” ကို ေရြးပါ။ ေနာက္ ဒီဖုိင္ကို ကုိယ့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ေနရာခ်ပါ။