ဘာသာစကားမ်ား

လတ္တေလာေတာ႔ နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္အတြက္ ၀က္ဆုိဒ္ကို စပိန္၊ ျမန္မာနဲ႔ အာရပ္ဘာသာေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ (10 tactics film) ရုုပ္ရွင္ေတြကိုေတာ့ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အာရပ္၊ အဇာဘုုိင္ဂ်န္ (Azerbaijani)၊ အဂၤလိပ္၊ ဘယ္လာရုုရွ၊ ျမန္မာ၊ တရုုတ္ (ရိုုးရာအတုိင္းႏွင္႔ ရွင္းလင္းစြာ)၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဟင္ဒီ၊ အင္ဒိုုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မက္ဆီဒိုုနီးယား၊ ဆာဘီးယား-ခရုုိေအးရွား-ေဘာ့စနီးယား-မြန္တီနီဂရုိး၊ ေပၚတူဂီ၊ ရုုရွ၊ စပိန္၊ ထုုိင္း၊ ယူကရိန္းနဲ႔ အူရဒူစတဲ့ ဘာသာေတြနဲ႔ ျပန္ဆုိၿပီးပါၿပီ။ ဆက္လာစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကဒ္ေတြ (10 tactics cards) ကိုုေတာ႔ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အာရပ္၊ ျမန္မာ၊ ဘယ္လာရုုရွ၊ ေဘာ႔စနီးယား-ဆာဘီးယား-ခရုိေအးရွား-မြန္တီနီးဂရုိး၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ မက္ဆီဒိုုးနီးယား၊ ရုုရွ၊ စပိန္၊ ယူကရီန္း ဘာသာေတြနဲ႔ ရႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ ေဒါင္းလုုဒ္ ရယူပါ။

တကယ္လုိ႔ နည္းဗ်ဴဟာ ရုုပ္ရွင္ (သုုိ႔) ကဒ္ေတြကို ကုိယ္တုိင္ ဘာသာျပန္ခ်င္၊ ကုိယ့္ဘာသာစကားနဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ ဖန္တီးခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ပါ အျပည္႔အစုံပါ အထုုပ္ေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ hard-copy ရႏုိင္ပါတယ္။
ဘာသာျပန္ၿပီးသား (သုုိ႔) ပုံႏွိပ္ၿပီးသား ေကာ္ပီေတြကိုု ကုိယ့္ေဒသတြင္းမွာ လက္လွမ္းမီေအာင္ ျဖန္႔္ခ်င္ရင္ က်ေနာ္ တို႔ကို ဒီမွာ (contact us) ဆက္သြယ္ပါ။