နည္းဗ်ဴဟာ ၁။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ


လူေတြကို လႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲေခၚပါ

လူေတြကို ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ(pdf 740kb)

Video Volunteers Photo
ဗြီဒီယုိ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား

လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ

 • ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အခ်က္အလက္ကို လူေတြ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၾကတယ္။ ဥပမာ - အိိႏိၵယက တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူေတြ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ဗီဒီယုိေတြကို ေက်းရြာေတြမွာ ျပသရုံသာမက အြန္လုိင္းေပၚမွာပါ လႊင္႔တင္ခဲ႔ပါတယ္။ (သုိ႔မဟုတ္) စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး ဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ႔ လူမူဆက္ဆံေရး ၀က္ဆုိဒ္ေတြမွာ ဆႏၵျပတဲ႔အေနနဲ႔ ပို႔ခဲ့ၾကတဲ႔ ပန္းႏုေရာင္ ေအာက္ခံပုံႀကီး ဓာတ္ပုံေတြကို ေ၀မွ်ျခင္း။
 • Facebook သုိ႔မဟုတ္ Orkut လုိ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ေတြကို ေထာက္ခံသူေတြ စုေဆာင္းရန္ သံုးခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လူအမ်ားႀကီးဆီ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြ အမ်ားႀကီး တၿပိဳင္ထဲ ပို႔ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္အျပင္ဘက္က လူေတြဆီကိုပါ မက္ေဆ႔ခ်္ ပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ လူေတြရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြ စုေဆာင္းဖို႔ တျခားနည္းရွာပါ။
 • ျပက္လုံးေတြနဲ႔ အံ႔အားသင္႔စရာေတြကို သုံးၿပီး လူေတြ အာရုံကို ဖမ္းစားႏုိင္ၿပီး ကုိယ့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လူေတြ၊ သူတုိ႔မိတ္ေဆြေတြဆီ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖို႔ အခြင္႔အလမ္းေတြ တုိးလာႏုိင္ပါတယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရး ၀က္ဆုိဒ္ေတြက စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ သိရလုိ႔ ကုိယ့္အေရးကိစၥကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္္ ပုိလြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။
 • လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ တစိတ္တပုိင္းအေနနဲ႔ ဓာတ္ပုံ(သုိ႔) ဗီြဒီယိုေတြ ပုိ႔ဖုိ႔ လူေတြကို ေတာင္းဆုိတဲ႔အခါ၊ ဥပမာ - ပန္းႏုေရာင္ ခ်ာဒီ လႈံ႔ေဆာ္ေရးလုိမ်ိဳး၊ ဒီဓါတ္ပုံေတြကို ဘယ္လုိ သုံးမယ္ ဆုိတာကို ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးထားပါ။ သင္႔ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဆီ မီဒီယာ အာရုံစုိက္မႈ ရေအာင္လုပ္မယ္ ဆုိရင္ ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။
 • လူေတြ ကုိယ့္မက္ေဆ႔ခ်္ကို နားလည္ၿပီး ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္တယ္ ဆုိတာ အပါအ၀င္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္လ ုိေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာ ထည္႔စဥ္းစားပါ။ ဗီဒီယို ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ဆီ မီဒီယာက ထုိးေဖာက္ဆက္စပ္ေပးဖုိ႔ အေျခတက်ရွိတဲ႔ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းတေယာက္ ထားဖုိ႔ အႀကံျပဳၾကတယ္။ သူက တရြာၿပီး တရြာ ကူးၿပီး လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဗီဒီယိုျပပြဲေတြ လုပ္ေပးတယ္။

ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေမးျမန္းခ်က္

 • လႈပ္ရွားမႈဆီ လူေတြကို ပိုဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ကုိက္ေပၚတဲ့ ျဖစ္ရပ္ (သုိ႔) သတင္းေတြ ရွိတတ္ပါသလား။
 • လူေတြဆီ မက္ေဆ႔ခ်္ ျဖန္႔ရာမွာ သုံးႏုိင္တဲ႔ အရွင္းဆုံး သေကၤတက ဘာလဲ။ ဒါ့ျပင္ ဒီမက္ေဆ႔ခ်္ေတြကို သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
 • လႈပ္ရွားမႈက ကုိယ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ႔ ပစ္မွတ္ကို တုိက္ရုိက္ ေျပာင္းလဲေအာင္ အာဏာရွိတဲ႔ လူေတြ (သုိ႔) ပစ္မွတ္ကို လႊမ္းမုိးေအာင္ ေဆာ္ၾသႏုိင္တဲ႔ လူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိလား။
 • ဝက္ဆုိ္ဒ္ (သုိ႔) လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ေတြေပၚက လူေတြဆီက အာရုံစုိက္ ခံရမႈကို အရင္းျပဳပီး လူေတြကို ဆက္လႈပ္ရွားဖုိ႔ လမ္းညႊန္မလဲ။
 • သတင္းစကားျဖန္႔ဖုိ႔ လူေတြအတြက္ အလြယ္ဆုံးနည္းက ဘာလဲ - လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာလား၊ အီးေမးလ္ (သုိ႔) စာသား မက္ေဆ႔ခ်္ေတြနဲ႔လား၊ လူေတြ႔စည္းရုံးတာ၊ ဖုန္းေခၚတာေတြလား။

လုပ္ႏုိင္တဲ့ အျခားနည္းမ်ိဳးစုံ

 1. ဘာသာျပန္ဖို႔ လြယ္တဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ အတုိတခုကို ဖန္တီးပါ။ လူေတြကုိ သူတုိ႔ ဖာသာ ေရးထားတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကုိင္ၿပီး ဓာတ္ပုံ ရုိက္ေစကာ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို ကုိယ့္၀က္ဆုိဒ္ေပၚ (သုိ႔) ဗီဒီယို (သုိ႔) စလုိက္ရႈိးေတြနဲ႔ ေပးပို႔ မွ်ေ၀ခုိင္းပါ။
 2. လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တခုေပၚမွာ လႊမ္းမုိးလုိတဲ႔ လူထ ုပုံရိပ္တခုကို ရုပ္ေျပာင္လုပ္ရန္ ပရုိဖုိင္(သုိ႔) Fan Page တခုကုိ ဖန္တီးပါ။ ဒိေနာက္ ေထာက္ခံသူေတြကို ဒီပရုိဖုိင္ကုိ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ထည္႔သြင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါ။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားျဖစ္ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြက ပုိ႔တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္သူကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အဖြ႔ဲ၀င္ ျဖစ္လာသူေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ေတြကုိ ဘယ္သူ ပုိင္ဆုိင္လာမယ္ဆုိတာ ထည္႔စဥ္းစားထားပါ။
 3. ကုိယ့္အေရးကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ ဗီဒီယိုအတုိေလးေတြ ျပဳလုပ္ေစၿပီး ၿပိဳင္ပြဲေတြ လုပ္ကာ လူေတြ အႏွစ္သက္ဆုံး ဗီြဒီယုိကို မဲေပး ဆုံးျဖတ္ခုိင္းပါ။ အႏုိင္ရတဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကို လူၾကားထဲ ဒါမွမဟုတ္ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ျပပါ။ ျပပြဲေတြကို အမ်ားပုိင္ အေဆာက္အဦးေတြမွာ လုပ္ႏုိင္ၿပီး ေဒသခံမီဒီယာကို ဖိတ္ႏုိင္ပါတယ္။
 4. သင္႔ရဲ႕ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြ ကုိယ့္မွာ မရွိေသးရင္ ေထာက္ခံသူေတြဆီ အီးေမးလ္ေတြ ပုိ႔ေလ႔ရွိတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ကုိယ့္လႈပ္ရွားမႈဆီ သူတို႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို လမ္းညႊန္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကည့္ပါ။
 5. အေရးကိစၥ ေထာက္ခံသူေတြအတြက္ အမည္မေဖာ္လိုမႈ (သုိ႔) ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင္႔ ရွိလုိမႈေတြအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ရုပ္သြင္ရဲ႕ အမည္မေဖာ္ျပတဲ႔ တပုိင္းတေဒသအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္။ ဥပမာ - လူေတြကို မ်က္ႏွာမေဖာ္ျပပဲ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျခေတြ၊ လက္ေတြရဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကို ေတာင္းဆုိျခင္း၊ (သုိ႔) အေရးကိစၥရဲ႕ သေကၤတျဖစ္ႏုိင္တဲ႔ အရာ၀တၳဳပုံေတြကို ေတာင္းဆုိျခင္း။ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို လူထု လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္မ်ားေပၚက ပရုိဖုိင္ေတြေပၚမွာ မွ်ေ၀ရန္ ဘေလာ႔ဂ္ပုိ႔စ္ေတြေပၚမွာ သံုးျခင္း (သုိ႔) လူထုၾကား ခ်ျပရာတြင္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သုံးျခင္း။