နည္းဗ်ဴဟာ ၁ - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္


လူေတြကို လႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲေခၚပါ။

လူေတြကို ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 740kb)

MySociety logoYour Representative Image

ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ေခါင္းစဥ္ -
ပါ၀င္သူ
-
ေနရာ -
၀ဘ္ဆုိဒ္ -
TheyWorkForYou
ကၽြႏုိပ္တုိ႔ အဖြဲ႔အစည္း (MySociety)
ယူေက
www.TheyWorkForYou.com

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
ယူေက မဲေပးသူေတြက ပါလီမန္အမတ္ေတြ (Members of Parliament – MP) ဆီ ပစ္မွတ္ထား အီးေမးလ္ေတြ ပုိ႔ၿပီး အစိုးရက လူထုရန္ပုံေငြ ဘယ္လုိ သုံးစြဲတာကို ေဖာ္ျပဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္တဲ႔ TheyWorkForYou ေခၚ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ကမ္ပိန္းကို MySociety က ၂၀၀၉ မွာ တည္ေထာင္ခဲ႔တယ္။ “TheyWorkForYou.com ၀ဘ္ဆုိဒ္ကို ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈသူေတြထံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အီးေမးလ္ သတိေပးခ်က္ေတြ ေန႔စဥ္ ပုိ႔ႏုိင္တယ္” လုိ႔ MySociety က တြမ္စတိန္းဘာ႔ဂ္ (Tom Steinberg) က ေျပာပါတယ္။ ဒီအီးေမးလ္ေတြကေန လက္တေလာ ျဖစ္ေနတာေတြအေၾကာင္း ေမးျမန္းသူေတြထံ ေရာက္သြားပါတယ္။ အီးေမးလ္တုိင္းမွာ သူတုိ႔ အမတ္ကို ရွာေဖြၿပီး ကုိယ္႔စိတ္ႀကိဳက္ အီးေမးလ္ေတြ ပုိ႔ႏုိင္တဲ႔ ၀ဘ္ဆုုိဒ္လင္႔ခ္ေတြ ပါ၀င္တယ္။ အီးေမးလ္ပို႔အၿပီး လူေတြကုိ Facebook Group နဲ႔ ဆက္ဖုိ႔ ဖိတ္လိမ့္မယ္။ ဒီ Facebook Group ကို ဆက္သြယ္ရင္ ဆက္သြယ္ခ်င္း သူတုိ႔ Facebook ပရုိဖုိင္ေပၚမွာ သူတုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ လႈံ႔ေဆာ္ေရး အီးေမးလ္ေတြကို သူတုိ႔ မိတ္ေဆြေတြဆီ အသိေပးႏုိင္တဲ႔ Links ေတြ အပုိ႔ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။

၂၀၀၉ မွာ TheyWorkForYou က ယူေက ပါလီမန္အမတ္္မ်ားရဲ႕ အသုံးစရိတ္ စစ္ေဆးမႈတခုကို စာဖတ္သူေတြဆီ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖန္႔ျဖဴး လႈ႔႔ံေဆာ္ေပးႏုိင္ခဲ႔တယ္။ လြတ္လပ္စြာ အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳတာ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္႔တုိင္ အစုိးရက ပါလီမန္အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားရဲ႕ အသုံးစရိတ္ဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသင္႔တဲ့ အရာဆုိၿပီး ထိန္ခ်န္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႔ၾကေသးတယ္။ TheyWorkForyou က ပြင္႔လင္းစြာ ခ်ျပဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရန္ လူထုကို ေဆာ္ၾသ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ႔တယ္။ တြမ္က “ကၽြႏုပ္တုိ႔၏ အီးေမးလ္ၿဖင္႔ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးက ပါလီမန္ကို လႊမ္းမုိးျခင္း ျပဳႏုိင္လား မျပဳႏုိင္ဘူးလား ဆုိတာ အဆုံးအျဖတ္ေပးဖုိ႔ရာမွာ ပါလီမန္က သိပ္လွ်ိဳ႕၀ွက္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ သိႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ TheyWorkForYou အေနနဲ႔ ၾကည့္တဲ့သူမ်ားၿပီး ၀ဘ္ဆုုိဒ္ကို လူေတြ သုံးခ်င္ေနတာကသာ တကယ္ အေရးပါတာပါ။ ဒီတခ်က္နဲ႔ပဲ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ေထာင္ခ်ီတဲ႔ အီးေမးလ္ေတြ ပါလီမန္အမတ္ေတြဆီ ပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔႔ပါတယ္။ ေထာင္ခ်ီတာဟာ အမ်ားႀကီးလုိ ႔မဆုိႏုိင္ေပမယ္႔ ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆီ ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ ပါလီမန္ အဖြဲ႔၀င္ေတြဆီ ပို႔တဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ အားလုံးဟာ သူတုိ႔ကို မဲေပးမည္႔သူ တဦးခ်င္းရဲ႕ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူး ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ အီးေမးလ္ေတြဟာ အီးေမးလ္နဲ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးရဲ႕ အထိေရာက္ဆုံး ပုံစံေတြ ၿဖစ္ခဲ႔တယ္။” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ယူေက အစုိးရက ပါလီမန္အမတ္မ်ားရဲ႕ အသုံးစရိတ္ေတြကို ဖြင္႔ျပဖုိ႔ သေဘာတူခဲ႔တယ္။

 

အသုံးျပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား -

TheyWorkForYou ျပဳလုပ္ဖုိ႔ သုံးခဲ႔တဲ႔ Open Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲက အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရး စနစ္(CMS) ။ Wordpress နဲ႔ Facebook ေတြကိုလည္း ပါလီမန္ အမတ္ေတြရဲ့ အသုံးစရိတ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ သုံးခဲ႔ၾကတယ္။
လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးဟာ ယူေက ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ဦးတည္ပါတယ္။ ၀က္ဆုိဒ္ဟာ လာေရာက္ၾကည္႔႔ရႈသူေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ နဲ႔ ယူေကမွာ ေပါက္သြားခဲ႔ၿပီး ပ်မ္းမွ် တလကုိ ဖတ္ရႈသူေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။
အရင္းအျမစ္မ်ား - web hosting အတြက္ လွဴတဲ့သူရွိပါတယ္။
အခ်ိန္ - အစီအစဥ္ ေရးဆြဲမႈအဆင္႔မွာ ၿပီးတဲ့အထိ ပါလီမန္အမတ္မ်ား အသုံးစရိတ္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ၅ ရက္ ၾကာပါတယ္။ CMS ကေတာ႔ တည္ေဆာက္ၿပီးသား တင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။

ခက္ခဲမႈအဆင့္ - အဆက္အသြယ္ေတြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ Tool ေတြအတြက္က ၂၊ ၄င္းတုိ႔ကို တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိရင္ အဆင္႔ ၄။

 

ကုန္က်စရိတ္ - စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး လည္ပတ္ဖုိ႔ ၀န္ထမ္းလစာ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၇၀၀

 

ဆက္လက္ေလ႔လာရန္ Links မ်ား -
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ထိေရာက္မႈအေၾကာင္း - UNO NOTICIAS website, ကြန္ရက္ စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသားရန္
MySociety အေၾကာင္း