နည္းဗ်ဴဟာ ၈ - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္


တုိက္ရုိက္ အစီရင္ခံပါ

စုေပါင္း ညဏ္ပညာကို အသုံးျပဳပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၇၄ဝkb)

Unsung Peace Heroes Google map screenshot
 

ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

ေခါင္းစဥ္ -
စီစဥ္သူ
-
ေနရာ -
၀ဘ္ဆုိဒ္ -
မေပၚထြက္ဖူးေသးတဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္းမ်ား
လိပ္ၿပာလုပ္ငန္းမ်ား (Butterfly Works) နဲ႔ မီဒီယာဗဟုိျပဳ အာဖရိက ေဖာင္ေဒးရွင္း
ကင္ညာ
Peace Heroes website

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
မေဖာ္က်ဴးရေသးတဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္းမ်ားအဖြဲ႔က ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာမွာ ကင္ညာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေႏွာင္းပြဲအတြင္း ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈအၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ သူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ကင္ညာလူမ်ိဳးမ်ားက သူတုိ႔ သေဘာက်ေသာ သူမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို text မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပုံစံမ်ားျဖည္႔ျခင္းျဖင္႔ အဆုိျပဳႏုိင္ပါတယ္။ လိပ္ၿပာလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အာဖရိကက မီဒီယာ ဗဟုိျပဳအဖြဲ႔မ်ားက ဒီအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းခဲ႔ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ရုိဘီ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ဘာသာျပန္ၿခင္း၊ စိစစ္ျခင္းနဲ႔ ျပည္သူၾကားက သတင္းပုိ႔ Tool ျဖစ္တဲ႔ Usahhidi ကို သုံးၿပီး ေျမပုံေပၚမွာ ထည္႔သြင္းျခင္းမ်ား ေဒသခံ ဒီဇုိင္းေက်ာင္းနဲ႔ အတူလုပ္ၾကပါတယ္။

အြန္လုိင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္းမ်ားက သတင္းစာ၊ ေရဒီယို္နဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ေၾကာ္ျငာခဲ႔ၾကၿပီး ႏုိင္ရုိဘီ (Nairobits) ေက်ာင္းသားမ်ားက လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးခဲ႔ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၉ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္း ဆုရရွိသူ ၈ ဦးဟာ အမ်ိဳးသား ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အသိအမွတ္ျပဳၿခင္း ခံခဲ႔ရပါတယ္။ ဆုရသူတဦး ျဖစ္တဲ႔ ဂ်ိဳဝဲလ္က (Joel) လူ ၁၈ ဦးကို အၾကမ္းဖက္မႈက ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ သူ႔ရဲ႕ ၿခံ၀င္းထဲမွာ ၂ပ တ္ၾကာ ၀ွက္ထားေပးခဲ႔ပါတယ္။ သူရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ကေတာ႔ ‘ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ကြဲၿပားတဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားဆီက ဂုဏ္ျပဳစကားမ်ား ဖုန္း၊ တယ္လီဖုန္း မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား မွတဆင္႔ ရရွိခဲ႔တယ္။ မိသားစုတခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ရွိတဲ႔ ဒီလူေတြ၊ ေဒသခံေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ အဖြ႔ဲကိုပါ ဖိတ္ၾကားၿပီး ပါတီပြဲတခု ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ပါတီပြဲအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစပ်ိဳးမႈတခု ထြက္ေပၚလာဖုိ႔ သူတုိ႔ဖြ႔ဲစည္းဖို႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔တခုကို မွတ္ပုံတင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ အဖြဲ႔၀င္ စုေဆာင္းဖုိ႔ က်ေနာ့ကို တာ၀န္ေပးခဲ႔ၾကတယ္။’ ဆုိတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာဗဟုိျပဳ အာဖရိက(Media Focus on Africa) က မာတင္စကူးမင္း ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ကေတာ႔ ‘ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ထားၾကပါ ဆုိတဲ႔ သတင္းစကားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲ ကာလအတြင္း ဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းဘက္ကို ဗဟိုျပဳဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အၿငင္းပြားမႈမ်ားဟာ ေျဖရွင္းဖုိ႔၊ အေျဖရဖုိ႔ အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္။ လိပ္ျပာသက္ေရာက္မႈ (Butterfly Effect) လုိပဲ ေသးငယ္တယ္လုိ႔ ဆုိရေလာက္တဲ႔ အစျပဳမႈတခုကေန ယခုလုိ ေဘးပန္းရလဒ္ေတြနဲ႔ မေမွ်ာ္လင္႔တဲ႔ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရလာႏုိင္ေျခရွိတယ္။’

 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား -

Ushahidi, လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား၊ Facebook, ၀က္ဆုိဒ္
ေပါက္ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာ - ႏုိင္ငံနဲ႔အ၀ွမ္း၊ တလအတြင္း အဆုိျပဳသူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အျပင္ ကင္ညာ သတင္း ထုတ္ၿပန္ခ်က္အၿပီး တရက္ကို လူ ၈၀ ႏႈန္း ျမင္႔တက္လာပါတယ္။
အရင္းအျမစ္မ်ား - စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္အတြက္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Facebook စာမ်က္ႏွာအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း။
အခ်ိန္ - အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ တလ၊ သုံးလအၾကာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္းမ်ားကို အခမ္းအနားနဲ႔ ဆုမ်ား ေပးအပ္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ခဲ႔။

ခက္ခဲမႈအဆင့္ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔ထဲမွ အဆင္႔ ၃

 

ကုန္က်စရိတ္ - ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၈ ၀၀၀ (SMS စနစ္အတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၊ က်န္ရွိေငြအားလုံးက ေၾကာ္ျငာနဲ႔ ပါ၀င္သူေတြအတြက္ ဆု ကုန္က်ေငြ)

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -

သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ား (Heroes’ Projects)

ေဆာင္းပါး - မေဖာ္က်ဴးရေသးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္းမ်ား - ေအာင္ပြဲခံသူမ်ား