နည္းဗ်ဴဟာ ၃။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ


ပုံေဖာ္ပါ

သတင္းကို ပုံေဖာ္ပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 836kb)

Women & Memory Forum image
အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အမွတ္တရ ဖုိရမ္

လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

 • ကုိင္ရိုက ေရွးပုံျပင္ ကာတြန္းကားေတြမွာေတာ႔ လူအစား တိရိစၦာန္ေတြကို သုံးထားပါတယ္။ သရုပ္ေဖာ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ေကာင္ေတြန႔ဲ ဖန္တီးတာဟာ မတည္ၿငိမ္တဲ႔ ကိစၥတခုကို လက္ခံရခက္ေနတဲ႔ ပရိသတ္ဆီ တင္ျပဖုိ႔ လြယ္သြားပါတယ္။
 • ဖန္တီးတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြ အရာ၀တၳဳေတြကို လက္ေတြ႔က်ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ ဥပမာ - လက္ဘႏြန္က ေျမပုံဆုိရင္ ရာဇ၀င္ မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ အေရးအခင္း အစီရင္ခံခ်က္နဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ ေပးေရးအတြက္ စသည္ျဖင္႔ က႑စုံ အသုံးတည့္တယ္။
 • အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈရွိတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြအတြက္ မတူညီတဲ႔ လူအမ်ားႀကီးက ပုိ႔ေပးတဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြ၊ ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြ၊ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႔ အျခား တင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကို သုံးႏုိင္တယ္။ တူနီးရွား ဂူဂဲလ္ ကမၻာငယ္နဲ႔ Youtube ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင္႔ ဗီြဒီယုိအသစ္ေတြ လူေတြ အြန္လုိင္းမွာ တင္လုိက္တုိင္း၊ geo-tagged လုပ္လုိက္တုိင္း အလိုအေလ်ာက္ ေပါင္းစုၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။
 • ရႈပ္ေထြးတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္ဆန္တဲ့ အင္တာနက္ မရွိတဲ႔ လူေတြဆီထိ လက္လွမ္းမီဖုိ႔၊ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဗီြဒီယုိ၊ ဗီြစီဒီ၊ဒီဗီြဒီေတြ၊ ပိုစတာ အႀကီးစားေတြ၊ ပုံႏွိပ္ေၾကာ္ျငာစာရြက္ေတြ သို႔မဟုတ္ လူထုၾကား ျပပြဲေတြ သုိ႔မဟုတ္ USB ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ မလုိပဲ မွ်ေ၀ႏုိင္ပါတယ္။

ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေမးျမန္းခ်က္

 • ပုံေဖာ္စည္းရုံးေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးက ဘာလဲ - ဘာသာစကား ေပါင္းစုံနဲ႔ ဆက္ဆံရန္၊ သိပ္သည္းတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ရုိးရွင္းတဲ႔ ရုပ္ပုံမ်ားနဲ႔ တင္ျပရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ႔ ပုံေတြနဲ႔ တီထြင္ ဉာဏ္ေကာင္းတာကို အသုံးခ်ၿပီး လူေတြကို အံ႔အားသင္႔ ဆြဲေဆာင္ေစဖုိ႔။
 • စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးဟာ ရႈေထာင္႔ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ တခုထဲအေပၚ ဗဟုိျပဳေနသလား။ ဒါကို ဦးတည္လုိတဲ႔ လူထု သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ ဘယ္လုိ ဒီဇုိင္းဆြဲမလဲ။
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈထဲ လူေတြ ပါလာေအာင္ ဘယ္လုိႀကံမလဲ - ဓာတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယိုေတြ ျဖန္႔ၿပီး အေ၀းက သုိ႔မဟုတ္ လူကိုယ္တုိင္ ပူးေပါင္းတာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူေတြနဲ႔ ကုိယ့္ဗီြဒီယိုေတြ၊ ေျမပုံ ကာတြန္း ဗီြဒီယုိေတြ ေ၀ၿပီး ႏႈိးေဆာ္မလား။
 • လူထုေထာက္ခံမႈရဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရးကို အေျချပဳၿပီး လူေတြကို ေတာင္းဆုိဖို႔ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးေတြ လုပ္မလဲ။ မီဒီယာ ေ၀မွ်ျခင္းဟာ လႈပ္ရွားမႈ တခုလား။ မီဒီယာကို ဘယ္သူေတြဆီ လက္ဆင္႔ကမ္းပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိမလဲ။ အစုိးရအဖြဲ႔က အဓိက ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလား၊ ေဒသခံေတြ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလား၊ မီဒီယာ ေလာကကိုလား။
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရဲ႕ ရုပ္ျမင္ မီဒီယာကို အင္တာနက္ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္မထားတဲ႔သူေတြ အတြက္ ဘယ္လုိေၾကာ္ျငာမလဲ။

ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

 1. အထင္ကရ ျပည္နယ္ အမွတ္အသားမ်ား သာမက တိက်ေသခ်ာတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ပါတဲ႔ ကမၻာလွည္႔ ဧည္႔သည္တဦး သို႔မဟုတ္ ၿမဳိ႕ေျမပုံတခုကို မူပုိင္ပုံစံနဲ႔ ဖန္တီးပါ။ ဒါကို ၿမိဳ႕ကို အလည္လာသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္စည္းရုံးႏုိင္တဲ႔ အျခားသူေတြဆီ လက္ဆင္႔ကမ္းပါ။
 2. ကာတြန္း ဗြီဒီယုိ မလုပ္တတ္ရင္၊ ဓာတ္ပံုေတြ အစီအရီနဲ႔ ဗီြဒီယို ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ အေၾကာင္းတခု ဇာတ္ေရလည္ဖို႔ ရုပ္ပုံေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေတးဂီတ၊ စာတန္းထုိးနဲ႔ ေနာက္ခံအသံေတြ ထည္႔သြင္းႏုိင္တယ္။
 3. ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြမွာ မရႏုိင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို တံဆိပ္ ျပန္ကပ္ႏုိင္တဲ႔ ဒီဇုိင္း စတစ္ကာမ်ား - ဥပမာ ကုမၸဏီတြင္း ရာဇ၀တ္မႈ စုံစမ္းျခင္းမ်ား သုိ႔႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္သူက လက္နက္ကုိင္ အေရးအခင္းမ်ားကို ဘယ္လုိေထာက္ခံပုံ
 4. အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကုိယ္တုိင္ မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ လူေတြကုိ ေစ်းခ်ိဳတဲ႔ ကင္မရာေတြ ေပးၿပီး ဒီဗီြဒီယုိေတြနဲ႔ ျခားနားတဲ႔ လူေတြကို တူညီတဲ့ ကိစၥက ထိခုိက္ႏုိင္တာကုိ ျပတဲ့ သင္ၾကားေရး ေျမပုံ တည္ေဆာက္ရာမွာ သုံးပါ။
 5. ဂရပ္ဖစ္ ရုပ္ျမင္ ပုံေဖာ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ ရွိဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ Tag cloud ဆုိတဲ႔ က်ယ္ၿပန္တဲ႔ စာကုိယ္ တခုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ႔ စကားလုံး အစုအေ၀းေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ႔ မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ ၀က္ဆုိဒ္တခုက ေသာ့ခ်က္ စကားလုံးေတြကို ထင္ရွားေအာင္ လုပ္ၿပီး ရွင္းလင္းျမင္သာေစပါတယ္။