နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ - ဗြီဒီယို


အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖၚပါ

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေဖၚထုတ္ပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf ၈၀၄kb)


ဒီဗြီဒီယိုကို မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ ၾကည့္ရႈပါ


ဒီနည္းက လူထုဆီက (သုိ႔) တာ၀န္ရွိသူေတြက အေရးယူရန္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတဲ႔၊ ဖုံးကြယ္ထားတဲ႔ အေထာက္အထားေတြကို ထုတ္ေဖာ္မွ်ေ၀ရန္နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အျခားသူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ အသုံး၀င္တယ္။

 

ဗြီဒီယိုထဲက နမူနာမ်ား

Exposing torture by police in Egypt video screenshot


 • အီဂ်စ္ရဲမ်ား ႏွိပ္စက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း

အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔ သတင္းေထာက္မ်ား

သတင္းေထာက္ ႏုိဟာအာတက္ဖ္ (Noha Atef) ဟာ စာဖတ္သူေတြ တင္ပုိ႔တဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ား ဗီဒီယုိမ်ားကို သုံးၿပီး အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ ရဲေတြရဲ့ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ TotureInEgypt.net ဆုိတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္တခု ဖန္တီးခဲ႔ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဗီဒီယိုေတြဟာ ရဲေတြကုိယ္တုိင္ ရုိက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိဟာဟာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ ပုိ႔ေပးတဲ႔ တရားမ၀င္ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မႈႏွင္႔ ရဲမ်ား အက်င္႔ပ်က္ လာဘ္စားမႈ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားတယ္။ သူတင္ျပတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေဒသခံမီဒီယာရဲ႕ အာရုံကို ရရွိၿပီးခ်ိန္မွာေတာ႔ ၁၄ႏွစ္ၾကာ မတရား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရတဲ႔ အျပစ္မရွိတဲ႔ လူတေယာက္ ေထာင္က လြတ္လာပါတယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - ၀က္ဆုိဒ္ ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ Drupal (အရင္ကေတာ႔ Blogspot)၊ အမ်ားအားျဖင္႔ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ ရုိက္ယူၿပီး ပုိ႔ေပးခဲ႔တဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ားနဲ႔ ဗီြဒီယိုမ်ား 

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ညွင္းဆဲႏွိုပ္စက္မႈကို ေဖၚျပတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ


Astrubel blog screenshot

ASTRUBEL

 • သမၼတေလယာဥ္ ရွာေဖြျခင္း

တူနီးရွား တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား

တူနီးရွား ဘေလာ႔ဂါမ်ားက သမၼတေလယာဥ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး ခရီးစဥ္အတြက္ တုိးခ်ဲ႕ သုံးစြဲေနမႈကို ဖြင္႔ခ်ခဲ႔တဲ႔ ေျမပုံထုတ္ျခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈဟာ ဘေလာ႔ဂါ အာစထရူဘာ (Astrubal) က ေလေၾကာင္း သြားလာမႈ ေျခရာေကာက္တဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားေပၚမွာ တူနီးရွားသမၼတရဲ႕ ေလယာဥ္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေတြ႔ရွိတဲ႔အခါက စတင္ခဲ႔တယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို သုံးၿပီး အာစထရူဘာက ဂူဂဲလ္ကမၻာကို အသုံးၿပဳၿပီး စိတ္ကူး ဖန္တီးခ်က္နဲ႔အတူ ေလယာဥ္ေတြ ေတြ႔ရွိခဲ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔တကြ ျပသဖုိ႔ ေလယာဥ္ပုံမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္တယ္။

ဒီဗီဒီယို္ဟာ YouTube ေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ဘေလာ႔ဂါမ်ားျပသတဲ႔ အေထာက္အထားမ်ားကို အတည္ျပဳဖုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ စုံစမ္းမႈ႔ေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ပင္မမီဒီယာကို တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလြဲသုံးစားလုပ္မႈအေပၚ အာရုံစုိက္မႈ အမ်ားႀကီးရရွိခဲ႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခား အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ Youtube နဲ႔ အၿခား ဗီဒီယုိမွ်ေ၀တဲ႔ ကြန္ရက္ DailyMotion ကို တူနီးရွား အစိုးရက ပိတ္ဆုိ႔ခဲ႔တယ္။ 

 

သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ကိရိယာမ်ား - ေလယာဥ္ ရွာေဖြသူမ်ားရဲ႕ (Airliners.net လုိ) ၀က္ဆုိဒ္မ်ား၊ ဂူဂဲလ္ကမၻာ၊ Youtube၊ Flickr

 

ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ Links မ်ား -

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အသံမ်ားအေၾကာင္း

ေဆာင္းပါး ေရးသားနည္း ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ

‹ နည္းနာ 9 - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ - ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္


အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ

စုံစမ္းစစ္ေဆးပါ။ ထုတ္ေဖာ္ပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 804kb)

APNSW video screenshot
APNSW

ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ေခါင္းစဥ္ -
ပါ၀င္သူမ်ား
-
ေနရာ -
၀က္ဆုိဒ္ -
က်ားႏွင္႔ မိေက်ာင္းၾကား ၾကားညပ္မႈ
အာရွ ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ လိင္လုပ္သားမ်ား ကြန္ယက္ (APNSW) & စည္းရုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္ (WNU)
အာရွ ပစိဖိတ္ နယ္ပယ္၊ ကေမၻာဒီယား ဗဟုိၿပဳ
APNSW

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္
အာရွ ပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ လိင္လုပ္သားမ်ား ကြန္ယက္ (APNSW) ကေမၻာဒီးယားမွာ တည္ရွိတဲ႔ အမည္ခံေလာက္သာရွိတဲ႔ “ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး” စခန္းမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ လိင္လုပ္သားမ်ားဆီမွ တင္ပုိ႔ေပးလုိက္တဲ႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ထားတဲ႔ အေၿခအေနမ်ားႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗီြဒီယုိကိုု အသုံးျပဳခဲ႔ပါတယ္။ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဒီစခန္းေတြဟာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ သင္တန္းေပးဖုိ႔အတြက္လုိ႔ ဆုိေနခ်ိန္မွာ လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔ လိင္လုပ္သားမ်ားကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ တုိက္ခုိက္ခံရပုံေတြ၊ မုဒိမ္းမႈေတြနဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ႔ အစာေရစာႏွင္႔ ေဆး၀ါးလစ္ဟာမႈေတြပဲ ျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသခံ APNSW အဖြဲ႔၀င္တစု၊ စည္းရုံးေသာ အမ်ိဳးသမီး ကြန္ယက္ (WNU) ႏွင္႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။” လုိ႔ APNSW ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ တျဖစ္လဲ ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္သူ ေဒးလ္ကြန္မြန္႔ (Dale Kongmont) က ဆုိပါတယ္။ “ကၽေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခဲ႔သူေတြဟာ WNU အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲလုပ္ကုိင္လာသူေတြပါ။ သူတုိ႔ကို ဗီြဒီယိုရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပခဲ႔ၾကၿပီး ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒကို တုိက္ခုိက္္ရန္ ကူညီေပးလုိသူမ်ားက ကင္မရာေရွ႕ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ ေနရာမွာတင္ ခ်က္ခ်င္း သေဘာတူခဲ႔ၾကတယ္။”

APNSW က ယူက်ဴ နဲ႔ blip.tv ေပၚမွာ ဗီြဒီယို တင္ပုိ႔ခဲ႔ၾကၿပီး ဖႏြမ္းပင္က လိင္လုပ္သား၅၀၀ အတြက္ လႈပ္ရွားတဲ႔ ေန႔မွာ ဗီြဒီယိုကို တင္ဆက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ေဒးလ္က “စခန္းႏွစ္ခုအနက္ တခုက APNSW, WNU နဲ႔ ေဒသခံ လူ႔အခြင္႔အေရး ကာကြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ စုေပါင္း အားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္ အေထာက္အထားမ်ားကို ပံ႔ပုိးႏုိင္မႈေၾကာင္႔ ပိတ္လုိက္ရပါတယ္။”

 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား -

Flip ဗီြဒီယို ကင္မရာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗီဒီယို တည္းၿဖတ္ေရး ေဆာ႔ဖ္၀ဲ (Final Cut Pro)၊ blip.tv ၊ Youtube နဲ႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ား
လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - ဗီြဒီယုိကို ၂၀၀၈ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ညီလာခံမွာ စတင္ျပသခဲ႔ပါတယ္။ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ညီလာခံက ရည္ရြယ္တဲ႔ ပရိသတ္ကေတာ႔ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဗီဒီယိုကို အခမ္းအနား ကာလအတြင္း ေထာင္ခ်ီတဲ႔ လူေတြကုိ ျပသႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ Youtube နဲ႔ blip.tv ေပၚမွာ ဗီြဒီယိုကုိ ၾကည္႔ရႈသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခဲ႔ပါတယ္။
အရင္းအျမစ္မ်ား - ေဒသခံ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြက လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေန႔တေန႔ က်င္းပေပးၿပီး မီဒီယာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတခု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူေတြကို ဗီဒီယုိျပဖုိ႔ ညီလာခံေတြကို တက္ေရာက္မႈမ်ား၊ WITNESS က ဗီြဒီယို သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား။
ၾကာခ်ိိန္ - ေျခရာလက္ရာေတြကို စုေဆာင္းဖုိ႔ႏွင္႔ တည္းျဖတ္ဖုိ႔ ၾကာခ်ိန္ တႏွစ္အတြင္း WITNESS မွ သင္တန္းအတြက္ ၾကာခ်ိန္ ၂ ပတ္။

ခက္ခဲမႈအဆင့္ - အဆင့္ ၅ ဆင့္ အနက္ အဆင့္၂

 

ကုန္က်စရိတ္ - ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၅ ,၀၀၀ (၀န္ထမ္းအတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၇၀၀၀၊ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၅၀၀၀)

 

ဆက္ေလ႔လာစရာ Links မ်ား -

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဗီြဒီယို

နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ


အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖၚပါ

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေဖၚထုတ္ပါ

ဒီနည္းဗ်ဴဟာ ကဒ္ေလးကို ဆြဲခ်ရယူပါ (pdf 804kb)

Torture in Egypt image of people holding posters
WWW.TORTUREINEGYPT.NET

လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

 • အလြဲသုံးစားမႈ (သို႔) အက်င္႔ပ်က္ လာဘ္စားမႈတခုကို သက္ေသျပဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အခ်က္ေတြ အားလုံးကို မရွိႏုိင္ေသးရင္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက ရႏုိင္သမွ် အခ်က္ေတြကို တင္ဆက္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား (သုိ႔) ျပည္သူ႔အရာရွိေတြထံ ေမးခြန္းေတြ ပုိ႔တာနဲ႔ စႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အျခားသူေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲ စုံစမ္း စစ္ေဆးခ်င္လာေအာင္ ႏႈိးဆြေပးႏုိင္ပါတယ္။
 • အခ်ိဳ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔ေတြဟာ အမည္မေဖာ္ပဲ တင္ပုိ႔ခဲ႔တဲ႔ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ မွီခုိရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါတေလမွာ ကိစၥနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ႔ လူမ်ားနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ရႏုိင္မယ္။ သက္ေသခံခ်က္ ၂ မ်ိဳးုလံုးကေတာ႔ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို မွ်ေ၀ေနတဲ႔ လူေတြအတြက္ အႏၱရာယ ရွိႏုိင္တယ္။ အရင္းအျမစ္မ်ား - သူတု႔ိရဲ႕ အမည္မ်ားနဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ ၿပီးေတာ႔ သူတုိ႔ IP လိပ္စာမ်ားအပါအ၀င္ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား (သုိ႔) လူမႈဆက္ဆံေရး ၀က္ဆုိဒ္မ်ားေပၚက သူတုိ႔ အေထာက္အထားမ်ား စတာေတြကို ဘယ္လုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိတာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားပါ။
 • သတင္းပုိ႔ခ်က္၊ ဗီဒီယုိ (သုိ႔) အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အျခားသူေတြက ေကာက္ယူ ေဖာ္ျပတဲ့အခါ ဒါဟာ မူရင္းအျဖစ္အပ်က္ဆီ သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္ေတြ ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္တယ္။ မီဒီယာပ်ံ႕ႏွံ႔ပုံနဲ႔ ရရွိလာတဲ႔ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ကို ေျခရာေကာက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါမယ္။ ဒါ့ျပင္ အသစ္ အသစ္ရလာႏုိင္တဲ႔ အခ်က္အလက္သစ္ေတြကို ဘယ္လုိ သုံးမယ္ဆုိတာ စီစဥ္ဖုိ႔ လိုပါမယ္။
 • အီဂ်စ္မွာ ရဲေတြ က်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ႔ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြကို သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ဖုိ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ သုံးတဲ႔အခါ တုိက္တြန္း လႈံ႔ေဆာ္သူေတြက ဒီဗီဒီယုိေတြကို ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ႔ၿပီး အြန္လိုိင္းေပၚ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ရွိၿပီးသား မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို အခြင္႔ေကာင္းယူ အသုံးခ်ၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ဘယ္လုိ ဒီဇုိင္းဆြဲမလဲ။

ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေမးျမန္းခ်က္

 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက မီဒီယာ ထုတ္လုပ္ေရးဆီကို ဦးတည္သလား။ ဥပမာ - ဗီဒီယိုတခု (သုိ႔) Mash-up - သို႔မဟုတ္ ဘေလာ႔ (သုိ႔) ၀က္ဆုိဒ္ တခုကို သုံးၿပီး ပုံမွန္ update ေပးဖုိ႔လား။
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး မီဒီယာဟာ အျဖစ္အပ်က္တခု (သုိ႔) ျဖစ္ပြားေနဆဲ အေရးကိစၥ တခုကို ထုတ္လုပ္ေနသလား။
 • အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးနဲ႔ သက္ေသခံမ်ား စုစည္းရာမွာ အဖြဲ႔ကို ဘယ္လုိ ပါ၀င္ေစမလဲ။
 • လုံၿခဳံေရးနဲ႔ လုိအပ္လာရင္ စည္းရုံးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အစီရင္ခံခ်က္ေတြ၊ သက္ေသခံခ်က္ေတြနဲ႔ ထိခုိက္မခံတဲ႔ ေဒတာေတြ ေပးပုိ႔သူေတြ အမည္မေဖာ္လုိတာ စတာေတြကို ဘယ္လုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္မလဲ။
 • ပိုက်ယ္ျပန္တဲ႔ ပရိသတ္ဆီ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားဖုိ႔ ကူညီေပးမယ့္ ပင္မမီဒီယာ စီးေၾကာင္းနဲ႔ အျခားအခြင္႔အေရး ကာကြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက မိတ္ဖက္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ သူတုိ႔ကို ဘယ္လုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေထာက္ခံေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ဆီက ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ေတာင္းဆုိမလဲ။
 • ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းဆည္းထားတဲ႔ hard-drive (သုိ႔) ဆာဗာေတြ သိမ္းခံရလုိက္မယ္ ဆုိရင္ ဒီေဒတာေတြကို လုံၿခဳံေအာင္ထားဖုိ႔ အရံသင္႔ အစီအစဥ္က ဘာလဲ။

ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

 1. ဗြီဒီယုိတခု လုပ္ခ်င္တယ္ ဒါေပမဲ့ လုံေလာက္တဲ႔ ဗီြဒီယို အေထာက္အထား မရွိခဲ႔ဘူး ဆုိရင္ ေရာေႏွာၿပီး ျပန္သုံးလုိ႔ရတဲ႔ အခမဲ႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရွိၿပီးသား ဓာတ္ပုံေတြကို Flicker, ဂူဂဲလ္က ပုံမ်ား (သုိ႔) ၀ီကီပီးဒီးယားကို အသုံးျပဳၿပီး ရွာေဖြပါ။ ေနာက္ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို ဂီတသံ၊ ေနာက္ခံ စကားေျပာသံမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ တည္းျဖတ္ၿပီး သုံးပါ။
 2. အမည္၀ွက္ထားစရာ မလုိတဲ႔ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ကေတာ႔ မည္သူကိုမဆုိ ၀င္ေရာက္ တည္းျဖတ္ခြင္႔ ေပးႏုိင္တဲ႔ ၀ီကီကို အသုုံးျပဳၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အတြက္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး စုေပါင္းစပ္ ေပါင္းဘုံ အရင္းအျမစ္တခု လုပ္ႏုိင္တယ္။ ၀ီကီေပၚမွာက အတည္ျပဳရန္ လုိအပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ေပးႏုိင္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔နဲ႔ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေ၀ဖို႔ အျခားသူေတြနဲ႔ အတူ လုပ္လာႏုိင္တယ္။ အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လုိ အတည္ျပဳႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ႔ နည္းလမ္းကို ေသခ်ာထည္႔ စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး လူေတြ တလြဲျမင္မသြားေစဖုိ႔ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမယ္။
 3. မ်က္ျမင္သက္ေသေတြဆီက (သုိ႔) ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ႔သူေတြရဲ့ အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ သက္ေသခံခ်က္ ဗြီဒီယုိေတြက သိပ္အေရးႀကီးတယ္ ဆုိရင္ ဗီဒီယိုကို အြန္လိုင္းေပၚ တင္လုိမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစားထုိးအေနနဲ႔ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားတဲ႔ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အခြင္႔အေရး ကာကြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားကို သီးသန္႔ျပသႏုိင္ပါတယ္။
 4. စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတုိင္းမွာ ပရိသတ္အုပ္ႀကီး ရွိဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ ပရိသတ္ ေတြ႔ရွိဖုိ႔ကသာ ပုိအေရးပါပါတယ္။ ကိစၥတခုကို ေျခရာေကာက္ဖု႔ိ ဆႏၵျပင္းျပတဲ႔ အုပ္စုငယ္ေလးတခုရဲ႕ အင္အားပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိမႈကို အဓိကက်တဲ႔ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူေတြ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းဌာနေတြကို တင္ျပႏုိင္ပါတယ္။
 5. ဟာသမ်ား၊ အံ႔အားသင္႔စရာမ်ားနဲ႔ ေရပန္းစားတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈက ပုိက်ယ္ျပန္တဲ႔ ပရိသတ္ဆီ ေရာက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ မရွိသူေတြဆီ သတင္းစကား ေရာက္ဖုိ႔နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေပါက္ေရာက္ေစဖုိ႔ ကာတြန္းနဲ႔ လမ္းေဘးပန္းခ်ီကို သုံးၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္ကို ပုံေဖာ္ႏုိင္္တယ္။